Ģimnāzijas sporta laukums no drona

Par karjeras atbalstu

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Karjeras izglītību īsteno, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.

Karjeras izglītības jomas – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība. Visas jomas ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


2023./2024. mācību gads

Karjeras attīstības atbalsts, pedagogi – karjeras konsultanti:

 • 7. - 12. klašu grupa: Lija Indāne, (+371) 28713053, konsultācijas pirmdienās no plkst. 15.00-16.00 par tēmām:
  • CV un motivācijas vēstule,
  • mācības pēc 9. klases un 12.klases,
  • kā arī mācību motivācijas trūkums,
  • izglītības programmas izvēle,
  • sadarbība un informācija par mācību iestādēm, atvērto durvju dienu pasākumi.

2022./2023. mācību gads

Karjeras attīstības atbalsts, pedagogi – karjeras konsultanti:

 • 1. - 6. klašu grupa: Karjeras konsultants Irina Ivanova (Vaidavas 6, 118.kab. )
 • 1. - 7. klašu grupa: klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji;
 • 7. - 9. klašu grupa: Lija Indāne, (+371) 28713053, konsultācijas pirmdienās no plkst. 15.00-16.00 par tēmām:
  • skolēnu darbs vasarā,
  • CV un motivācijas vēstule,
  • mācības pēc 9. klases,
  • atvērto durvju dienas mācību iestādēs;
 • 10. - 12. klašu grupa: Sandra Dzelme (Purvciema iela 38, 020.kab.).

Individuālām konsultācijām iepriekš pieteikties, rakstot ziņojumu e-klasē.