Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks: Darbadienās  8.00 – 16.00

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas bibliotēkas pamatuzdevums – nodrošināt mācību procesu, pētniecisko skolēnu darbību, sekmēt skolēnu radošo, intelektuālo un emocionālo attīstību, vispusīgi attīstīt skolēnus, kuri ir ieinteresēti savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, mācās ar prieku un interesi, uzņemas iniciatīvu un ir Latvijas patrioti.

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas sākumskolas  bibliotēkas telpas atrodas (1. – 3. kl.), Vaidavas iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas bibliotēka (4. – 12. kl.), atrodas Purvciema iela 38, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035

Pašlaik Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas bibliotēkas krājumā ir ap 43 000 grāmatu latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un spāņu valodā.

Bibliotēkās ir abonements, lasītavas, mācību un nozares grāmatu krātuves.

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas elektroniskais katalogs: