Administrācijas halle 1. stāva (panorāma)

Vadība

Romans Alijevs

Romans Alijevs

Direktors. Pedagoģijas doktors, IZM konsultatīvas padomes priekšsēdētājs, filozofijas skolotājs, rakstnieks, mācību grāmatu autors.

Kontakti:

Pieņemšana pēc pieraksta pa tālruni (+371) 67570888

  • Pirmdienās 14.00 – 16.00 Purvciema iela 38, 118. kab.
  • Otrdienās, ceturtdienās 13.00 – 15.00 Vaidavas iela 6

Galina Rafalsone

Gaļina Rafaļsone

Direktora vietniece izglītības jomā. Mācību procesa organizēšana 10.-12. klasē, jautājumi, kas saistīti ar uzņemšanu ģimnāzijā, konsultācijas vecākiem un pedagogiem, ģimnāzijas darba plānošana, mācību standartu un programmu izpildes kontrole, metodiskais darbs ar pedagogiem.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās 15.00-17.00, 116. kab.


Irēna Juhņeviča

Irēna Juhņeviča

Direktora vietniece izglītības jomā. Ģimnāzijas mācību procesa organizēšana un plānošana, mācību plāna realizācijas kontrole, tarifikācija, stundu saraksts, stundu aizvietošanas organizācija, eksakto priekšmetu supervīzija, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, diagnisticējošo un pārbaudes darbu, olimpiāžu, ieskaišu un eksāmenu organizēšana, ģimnāzijas skolotāju tālākizglītības plānošana.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks: otrdienās 15.00-17.00, 117. kab.


Olga Gorodničaja

Olga Gorodņičaja

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-3. klase). Konsultācijas vecākiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, valsts izglītības standarta, ģimnāzijas izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas īstenošanas kontrole, pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta: pirmdiena - ceturtdiena Vaidavas iela 6, 110. kab.


Inna Burova

Inna Burova

Direktora vietniece izglītības jomā (4.-6. klases). Konsultācijas vecākiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, izglītības procesa analīze, vērtēšana un uzlabošana, mācību procesa koordinēšana 4.-6. klasē, angļu valodas skolotāja.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks: trešdienās 15.00-17.00, 213. kab.


Inga

Inga Balga

Direktora vietniece izglītības jomā (7. - 9. klase). Konsultācijas ar vecākiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, izglītības procesa analīze, vērtēšana un uzlabošana, mācību procesa koordinēšana 7. - 9. klasē, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks: otrdienās 14.45 - 15.45 221.kab.


Oksana Ivanova

Oksana Ivanova

Direktora vietniece izglītības jomā. Risinājumi, atbalsts, plānošana un kontrole IT jomā, olimpiāžu, ZPD, valsts pārbaudes darbu, citu pasākumu nodrošināšana, datorikas mācību programmu īstenošana, iestādes interešu pārstāvēšana. E-resursu administrēšana. Datortehnikas u.tml. profilakses un atjaunošanas organizēšana, cits darbs IT jomā. Datorikas, robotikas skolotāja.

Kontakti:


Ineta Īvāne

Ineta Īvāne

Direktora vietniece metodiskā un tālākizglītības jomā.

Kontakti:


Līga Dzene

Līga Dzene

Direktora vietniece audzināšanas jomā.

Kontakti:


Vladimirs Sedihs

Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

Kontakti:

Pieņemšanas laiks: otrdienās 15.00-17.00, 07A kab.