Latvijas, Ukrainas un Rīgas karogi

Izglītības programmas

Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā pašlaik tiek īstenotas 5 licencētas izglītības programmas:

Licencētas izglītības programmas pilnīgi atbilst Valsts pamatizglītības standartam un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam. Visas mācību priekšmetu programmas tiek izstrādātas un īstenotas atbilstoši bloku-moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšmetu standartiem.

Ģimnāzijā ir paredzētas 2 svešvalodu apguve: angļu valoda no 1.klases, otrā svešvaloda (vācu vai franču) – no 4.klases.

1.-6. klasēs mācību procesā tika izmantotas trīs valodas: latviešu, angļu un krievu, sakot ar 7. klasi un vidusskolā – latviešu valoda un angļu valoda (atsevišķajos mācību priekšmetos).

Izglītibas programmas