Jaunieši jauna korpusa datorklasē

Pētnieciskā darbība

Zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā pētniecisko darbību veic visi skolēni no 1. līdz 12. klasēm.

Atbildīga persona par skolēnu pētnieciskās darbības organizāciju ģimnāzijā – direktora vietniece Galina Rafaļsone.

Latvijas skolēnu 48. zinātniskas pētniecības darbu konferences

  1. posms – ģimnāzijā - līdz 2024. gada 12. februārim;
  2. posms – reģionālā (Rīgas) konference – 2024. gada 26. aprīlī;
  3. posms – Valsts konference – 2024. gada 22. maijā.

Palīgmateriāli 9. – 12. klašu pētniekiem: