Jaunais korpuss no rietumu puses 4

Skolēnu e-karte

Skolēna E karte

Skolēnu e-karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā.
Skolēna e-karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē. Tās nomaiņa jāveic uzsākot mācības 5.klasē un 10.klasē.

Plašāka informācija ir pieejama Rīgas Satiksmes tīmekļvietnē.